Zmiany w bhp: Wózki transportowe i czynniki szkodliwe

W sierpniu weszły w życie dwa nowe rozporządzenia regulujące zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze zmienia zasady wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych, używanych w transporcie wewnętrznym zakładów pracy. Drugie wprowadza nową listę dopuszczalnych poziomów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.


brak podanego kodu w bazie